TINGOYESA

Mediterrane Mini-ezels, Kunekune varkens, Herdwick schapen en meer

TUINVOGELS

Tuinvogels                     Na de soortenrijkdom en kleurenpracht van de vogels in onze tuin in Malawi, konden de Nederlandse vogels ons aanvankelijk maar matig boeien. Door de aanleg van een boomgaardje, een houtsingel en dergelijke wordt ons stukje land echter steeds meer een vogelparadijsje, en worden wij steeds enthousiaster.
Naast ons huis hebben we een voederplaats gemaakt, waar we zowel vanuit de keuken als uit de woonkamer zicht op hebben (foto hieronder links). Aan een paal hangen een voedersilo, een pindablok, vetbollen etcetera. Elke dag is het hier een drukte van belang; onder meer roodborstjes, kool-, pimpel-  en staartmezen, groenlingen, huis- en ringmussen en boomklevers vliegen af en aan; en op de grond scharrelen vinken, hout- en tortelduiven en merels.
 
  

In onze oude kersenboom hangt een steenuilenkast (foto midden). Hoewel deze elk jaar regelmatig door steenuiltjes wordt bezocht, hebben ze er tot nu toe niet in gebroed. Er hangen in de directe omgeving meerdere kasten, en kennelijk gaven ze aan een daarvan de voorkeur. Gelukkig komen ze wel vaak buurten in onze tuin.
Hieronder 2 foto's van het nest steenuiltjes van 2007, gemaakt door buurman Jan.

         

  We blijven natuurlijk toch hopen dat de steenuilen in de toekomst een keer voor onze kast zullen kiezen, en verder hopen we dat boerenzwaluwen onze varkensstal als geschikte broedplaats zullen ontdekken. Geduld is een schone zaak, tot nu toe is er elk jaar wel weer een nieuwe bezoekende vogelsoort te melden. De grote bonte spechten behoren inmiddels tot de stamgasten, en af en toe krijgen we wat zeldzamere vogels op bezoek, zoals barmsijs en  appelvink . En soms komt een sperwer lunchen of dineren....

         
V.l.n.r.: groenlingen, spreeuw, grote bonte specht, sijs.

  

Links: groenlingen, huismussen, keep;      rechts: man en vrouw barmsijsappelvink

  

grote bonte spechtSperwer